Digitální mastering pro vinyl

Singl

maximálně 4 skladby

1.150,- Kč

Klasické album

méně či rovno 10 skladeb

3.125,- Kč

Klasické album

více jak 10 skladeb

+375 Kč za skladbu

Kompilace (Best Of)

doporučujeme dodržet maximální čas na stranu

500,- Kč za skladbu

Posouzení vašeho masteringu pro vinyl

750,- Kč

Plně analogový mastering pro vinyl

Singl

max. 4 skladby

Klasické album

< = 10 skladeb

Klasické album

> 10 skladeb

Kompilace (Best Of)

doporučujeme dodržet maximální čas na stranu

Posouzení vašeho masteringu pro vinyl

i v případě malé produkce